Τεχνικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρολογικές & Μηχανολογικές Υπηρεσίες

Η Cowa Facility Management παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι έμπειροι και αξιόπιστοι ηλεκτρολόγοι μας συμπεριλαμβάνουν:

 • Εύρεση βλαβών στη λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Συντήρηση – Επιδιορθώσεις στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση καινούργιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
 • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση ηλεκτροδίου γείωσης, αγωγού γείωσης, αγωγού προστασίας
 • Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους, πριζοδιακοπτών, ρελέ προστασίας και κλιμακοστασίου
 • Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων

Υδραυλικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων, όπως:

 • Επισκευή τυχόν διαρροών στις σωληνώσεις
 • Επισκευή ειδών υγιεινής και μπαταριών
 • Επισκευή και αντικατάσταση των στηλών αποχέτευσης και των υδρορροών
 • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων) κ.α.
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Μονάδες Κλιματισμού (HVAC)

 • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών
 • Κατασκευή και τοποθέτηση ανεμιστήρων κλιματισμού, στομίων, ηχοπαγίδων, χοανών κλπ
 • Τοποθέτηση μονάδων και φίλτρων UV
 • Επισκευή επαγγελματικών μονάδων κλιματισμού
 • Απολύμανση επαγγελματικών μονάδων κλιματισμού

Επισκευή και Αντικατάσταση Υαλοπινάκων

Ανακαινίσεις

Πυροσβεστήρες

Εγκατάσταση - συντήρηση δικτύου WiFi