Υπηρεσίες Καθαρισμού

Για δεκαετίες, η Cowa Facility Management είναι η απάντηση στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.
Καλύπτουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς διασφαλίζοντας άψογη εξυπηρέτηση και άριστη ποιότητα μέσω των υπηρεσιών μας.
Η εξασφάλιση της ποιότητας και η ικανοποίηση των πελατών έχουν τον πρώτο λόγο για εμάς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Cowa Facility Management είναι οι εξής:

 • Συντηρήσεις καθαρισμού κτιρίων & χώρων
 • Αρχικοί καθαρισμοί κτιρίων (μετά από οικοδομήσεις και ανακαινίσεις)
 • Εργοταξιακοί καθαρισμοί
 • Βιομηχανικοί καθαρισμοί
 • Καθαρισμοί υαλοπινάκων
 • Πλύση παντός τύπου υλικών επένδυσης προσόψεων (Ορθομαρμαρώσεις, Etalbond, υδροβολές κτιρίων, πινακίδες κλπ)
 • Ειδικοί καθαρισμοί δαπέδων παντός είδους
 • Καθαρισμοί μοκετών
 • Καθαρισμοί σαλονιών & καθισμάτων
 • Ειδικοί καθαρισμοί (περσίδων, φωτιστικών οροφής, πολυελαίων)
 • Απομάκρυνση graffiti & προστασία επιφανειών (anti-graffiti)
 • Καθαρισμοί σκαφών
 • Πλύση κυλιόμενων σκαλών & διαδρόμων

Η Cowa Facility Management, χρησιμοποιεί απολυμαντικά προϊόντα καθαρισμού από εγκεκριμένους και πιστοποιημένους προμηθευτές της ελληνικής και διεθνής αγοράς.

Εγγυόμαστε για την ασφάλεια και την υγιεινή, παρέχοντας συνδυασμό τεχνογνωσίας και κατάλληλων πιστοποιημένων προϊόντων.

Τακτικός Καθαρισμός

106102942 s min
106102942 s min

Η Cowa Facility Management παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού για περισσότερο από 40 χρόνια. Οι συμβάσεις μας κυμαίνονται από μικρές εταιρείες έως μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, παρέχοντας ευέλικτα συμβόλαια καθαρισμού προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Ο τακτικός καθαρισμός είναι ένας από τους βασικούς τύπους στον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Εκτός από τη συντήρηση καθαριότητας  και την εξασφάλιση της υγιεινής, η υπηρεσία συμβάλλει ουσιαστικά στην οργάνωση και στην τάξη του χώρου, προσθέτοντας αξία και αναβαθμίζοντας την αισθητική του χώρου.

Περιλαμβάνει τακτικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες καθαρισμού σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ως επαγγελματική εταιρεία καθαρισμού, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην σχολαστικότητα, την υγιεινή και την καθαρή εμφάνιση. Με τον καθαρισμό συντήρησης, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη διατήρηση της αξίας των κτιρίων, των επίπλων, των εγκαταστάσεων και αντικειμένων όλων των μεγεθών και τύπων χρήσης.
Εξειδικευμένο προσωπικό από το τεχνικό μας τμήμα επιμελείται στους τομείς της διαχείρισης, καινοτομίας, εφαρμογής, μεταφοράς γνώσεων, ασφάλειας στην εργασία και της διαχείρισης ποιότητας.
Η απόδοση καθαρισμού παρακολουθείται τακτικά και τεκμηριώνεται από διάφορα συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Μόνο καινοτόμος, επαγγελματικός εξοπλισμός καθαρισμού και υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον καθαριστικά χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό.

Αρχικός & Γενικός Καθαρισμός

84928903 s min
84928903 s min

Χάρη στην πολυετή εμπειρία στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού η Cowa Facility Management είναι σε θέση να πραγματοποιήσει απαιτητικούς αρχικούς και γενικούς καθαρισμούς, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Οι πελάτες μας προέρχονται από όλους τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας έχοντας ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις.

Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας, μηχανήματα και τεχνογνωσία για την ποιοτική διενέργεια επαγγελματικού γενικού καθαρισμού ακινήτων σε εθνικό επίπεδο, με ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα.
Τα πλεονεκτήματα ενός επαγγελματικού ολοκληρωμένου καθαρισμού περιλαμβάνουν την καλύτερη εμφάνιση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης, προστασία επιφανειών και υλικών, καθώς και την πρόληψη υγιεινής από αλλεργίες και ασθένειες. Ο γενικός καθαρισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της αξίας, στη βιώσιμη ευημερία και στην υψηλότερη αποδοτικότητα της εργασίας.

Ειδικοί, βιομηχανικοί & εργοταξιακοί καθαρισμοί

54021688 s min
54021688 s min

Τύποι υπηρεσιών βιομηχανικού καθαρισμού

Οι υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού είναι ένας τύπος υπηρεσίας καθαρισμού που εκτελείται σε βιομηχανικές, κατασκευαστικές και αποθήκες εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού συνήθως διαχειρίζονται μια βιομηχανική εταιρεία καθαρισμού έναντι μιας οικιακής ή εμπορικής εταιρείας καθαρισμού.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών βιομηχανικού καθαρισμού όπως:

 • Εργαστήρια – χημεία
 • Φόρτωση αποβαθρών
 • Αποθήκες
 • Χώροι αποθήκευσης
 • Βιομηχανικός εξοπλισμός
 • Συστήματα εξάτμισης
 • Σιλό
 • Μηχανικός καθαρισμός και απολίπανση σκληρών δαπέδων
 • Καθαρισμός και απολίπανση εξοπλισμού & μηχανημάτων

Καθαρισμοί Υαλοπινάκων & Όψεων Κτιρίων

125800367 s min
125800367 s min

Η εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου είναι η πρώτη επαφή της επιχείρησής σας με τους πελάτες σας. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων και των επιφανειών των κτιρίων, ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης και αισθητικής, αλλά και ένδειξη ζωτικότητας της επιχείρησής σας. Επιπροσθέτως, εξασφαλίζει ένα ποιοτικότερο περιβάλλον υγείας για τους εργαζομένους σας.

Επιπλέον, ο καθαρισμός των υαλοπινάκων και η απομάκρυνση των ρύπων συμβάλλει στην καλύτερη συντήρηση του κτιρίου, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των δομικών υλικών.

Ένα από τα άρτια και εξειδικευμένα τμήματα της Cowa Facility Management είναι το Τμήμα Καθαρισμού Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων.

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει στη διάθεσή του καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό & εξειδικευμένα υλικά καθαρισμού, όπως:

 • Καλαθοφόρους Γερανούς / Πλατφόρμες Εργασίας
 • Πιεστικά Μηχανήματα Υδροβολής & Υδροαμμοβολής / Ατμοκαθαριστές
 • Αυτοκινούμενο Σύστημα καθαρισμού με τη χρήση απιονισμένου νερού
 • Εξειδικευμένα Υγρά Καθαρισμού & Αφαλάτωσης

Αναλαμβάνουμε και τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου σας, στα χρονικά διαστήματα που εσείς επιθυμείτε.

Εξασφαλίζουμε καθαριότητα υψηλών προδιαγραφών, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.