Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της Cowa Facility Management καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, στην ποιότητα και στην παραγωγικότητά του. Ο εξοπλισμός αποτελείται από νέας τεχνολογίας επαγγελματικά μηχανικά μέσα και η επιλογή τους γίνεται μετά από αναλυτική έρευνα αγοράς με στόχο την εγγύηση για την άριστη λειτουργία του σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού αποτελείται από:

 • Καλαθοφόρους Γερανούς / Πλατφόρμες Εργασίας
 • Μηχανές πλύσεως & στεγνώσεως
 • Περιστροφικές μηχανές καθαρισμού δαπέδων
 • Απορροφητικές μηχανές υγρών-σκόνης
 • Επικαθήμενες μηχανές πλύσεως-στεγνώσεως
 • Πιεστικά Μηχανήματα Υδροβολής & Υδροαμμοβολής
 • Ηλεκτρογεννήτριες παραγωγής ρεύματος
 • Ηλεκτρικές σκούπες πολλαπλών φίλτρων
 • Ανυψωτικά μηχανήματα
 • Ατμοκαθαριστές
 • Αυτοκινούμενο Σύστημα καθαρισμού με τη χρήση απιονισμένου νερού
 • Μηχανήματα καθαρισμού κυλιόμενων σκαλιών
16790131 s

Μεταφορικά Μέσα

Ο στόλος μας αποτελείται από επαγγελματικά φορτηγά και αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας για την μεταφορά των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και του προσωπικού μας.