Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας. Η έκφραση της φιλοσοφίας μας γίνεται μέσω του εντοπισμού και της επικέντρωσης των ποικίλων αναγκών του πελάτη για τις οποίες παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

82178711 s

Όραμα

Το όραμά μας είναι να εδραιώσουμε στην ελληνική αγορά τη σημασία της καθαριότητας, της υγιεινής και της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
Απώτεροι σκοποί μας είναι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζόμενων στον επαγγελματικό χώρο τους.
  • Η θετική επιρροή στην ψυχολογία τους, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την δημιουργικότητα τους.
  • Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής εικόνας των πελατών μας.

Αποστολή

Επιδιώκουμε να πρωτοπορήσουμε στον χώρο της διαχείρισης εγκαταστάσεων, παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας. Καθημερινά υποστηρίζουμε, καθοδηγούμε και παροτρύνουμε το προσωπικό μας ώστε να επιτευχθεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και καθαρό περιβάλλον εργασίας για τους πελάτες μας και τα άτομα μας.

Στόχος

Στόχος μας είναι να πρωτοπορήσουμε στον χώρο της διαχείρισης εγκαταστάσεων και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας στους εργασιακούς χώρους τους, εστιάζοντας στην δημιουργία σεβασμού που αποπνέει το εργασιακό περιβάλλον προς εκείνους και έμμεσα στους πελάτες τους.

Αξίες

  • Η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών μας μέσα από μια συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.
  • Η διαρκής βελτίωση στην διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας των πελατών μας.
  • Η σωστή επικοινωνιακή πολιτική με τους πελάτες μας.
  • Η εφαρμογή των πιο σύγχρονων τεχνικών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, τεχνολογιών και προϊόντων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας.
  • Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής μας επίδοσης.